Inspektimi i makinës tuaj

Mirësevini në hapësirën dedikuar mirëmbajtjes së makinës tuaj Peugeot, ku në brendësi do të njiheni me shërbimet që i duhen bërë pas shitjes, si dhe mund të gjeni të gjitha informacionet e duhura për një shërbim sa më të mirë të saj. Në dispozicionin tuaj, do të gjeni nje staf punonjësish të kualifikuar sipas standarteve të Peugeot. Për ne, më e rëndesishme është koha juaj. Ndaj dhe përpiqemi, në mënyrë, që shërbimi ynë te jetë, sa më i shpejtë dhe cilësor. Për këtë qëllim Peugeot Albania ka vënë në dispozicion numrin e telefonit +355(0)69 600 60 60 në të cilin ju mund të rezervoni një takim për automjetin tuaj pranë servisit te AVEL sh.p.k . 

 

klienti-webshoku2