• Filtri i ajrit

Filtri i ajrit

Filtri i ajrit duhet të ndërrohet çdo 5.000 km ose çdo 6 muaj.

 

 

  • Filtri i vajit

Filtri i vajit

Filtri i vajit duhet të ndërrohet çdo 10.000 km ose një herë në vit. Për makinat e reja kontrolli i parë do të jetë falas pas 2.500 km ose 3 muajve nga data e shitjes.

 

  • Filtri i benzinës

Filtri i benzinës

Filtri i benzinës duhet të ndërrohet çdo 10.000 km. ose një herë në vit.

 

 

  • Rripi i fazës

Rripi i fazës

Rripi i fazës duhet të ndërrohet pas çdo 120.000 km.

 

 

  • Filtri i naftës

Filtri i naftës

Filtri i naftës duhet të ndërrohet çdo 10.000 km. ose një herë në vit.

 

  • Alkoli i frenave

Alkoli i frenave

Kontrolli i parë i bëhet pas 2.500 km. ose 3 muaj nga data e blerjes së makinës dhe kontrollet e tjera çdo 10.000 km. Alkoli i frenave duhet të ndërrohet pas 60.000 km. ose çdo 2 vjet.

 

 

  • Antifriza

Antifriza

Kontrolli i Antifrizës bëhet pas 2.500 km. të para ose pas 3 muajve dhe është falas.Kontrollet e tjera do të bëhen pas çdo 5.000 km. ose çdo 6 muaj.

 

 

  • Vaji

Vaji

Ndërrimi i vajit të motorrit do të kryhet pas 10.000 km. te para ose pas 1 viti nga data e blerjes dhe ështe me pagese.Kontrolli i nivelit te vajit duhet bërë pas 2.500 km të para ose pas 3 muajve nga data e shitjes dhe është pa pagesë.