Pjesë origjinale Peugeot

Preçizioni i pjesëve origjinale Peugeot, është frut i teknologjisë së lartë të prodhimit.

 

Peugeot juaj nuk është thjesht një grumbull pjesësh.Është një kombinim homogjen dhe i qëndrueshëm i pjesëve të

caktuara të dizenjuara dhe përcaktuara nga prodhuesi me qëllim që të garantojë si sigurinë ashtu edhe qëndrueshmërinë e mjetit.

Pjesët kryesore të makinës tuaj

Duke e mirëmbajtur automjetin tuaj me gamën e pjesëve origjinale Peugeot siguroni performancën dhe qëndrueshmërinë e saj me kalimin e kohës.

 

Angazhimet e Prodhuesit dhe rrjeti i tij

Rrjeti Peugeot jep garanci për 1 vit dhe mban përgjegjësi për çdo difekt në prodhim ose nga materiali i dobët.

Një specifikim shumë i saktë

Për të mbajtur emrin "Pjesë origjinale Peugeot" secila nga pjesët duhet të plotesojë një sërë kriteresh të veçanta dhe të kalojë shumë pika kontrolli që garantojnë plotësimin e specifikimeve të kërkuara.

 

Identifikim i veçantë

Shumica e pjesëve origjinale Peugeot, kanë të gdhendur emblemën e luanit. Ato janë të paketuara dhe me etiketë ku shkruhet : "Pjesë Origjinale Peugeot".