Peugeot 508

Peugeot 508

Zbuloni PEUGEOT 508, një ekzemplar me një pamje të mrekullueshme, e krijuar me cilësi dhe me pajisje teknologjike të cilësisë së lartë, për të përjetuar një eksperiencë të jashtëzakonshme gjatë drejtimit të saj.

МОТОRI

1499
Vëllimi (cm3)
210
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
3,8
Кonsumi i kombinuar
6
Raporte shpejtësie
101
Еmetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 130 S&S
BVM6
Fuqia motorike (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 / 1 750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,7
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 3,4
Konsumi i kombinuar 3,8
Еmetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 101
Serbatori(në litra) 55
Lloji i karburantit Naftë
1499
Vëllimi(cm3)
210
Shpejtësia maksimale(km/orë)
BlueHDi 130 S&S
3,7
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
98
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 130 S&S
EAT8
Fuqia e motorit (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 / 1 750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,4
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 3,4
Konsumi i kombinuar 3,7
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 98
Serbatori (në litra) 55
LLoji i karburantit Naftë
1598
Vëllimi (cm3)
230
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
5,4
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
123
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Benzinë
PureTech 180 S&S
EAT8
Fuqia motorike (KF) 180
Vëllimi (cm3) 1598
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 133 / 6000
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 250 / 1 750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 7,1
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4,4
Konsumi i kombinuar 5,4
Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km 123
Serbatori (në litra) 62
Lloji i karburantit Benzinë

МОТОRI

1499
Vëllimi (cm3)
210
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
3,8
Konsumi i kombinuar
6
Raporte shpejtësie
101
Еmetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 130 S&S
BVM6
Fuqia motorike (KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE(rpm) 300 / 1 750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi në qytet (litra/100km) 4,7
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 3,4
Konsumi i kombinuar 3,8
Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km 101
Serbatori (në litra) 55
Lloji i karburantit Naftë
1499
Vëllimi (cm3)
210
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
3,7
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
98
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 130 S&S
EAT8
Fuqia motorike(KF) 130
Vëllimi (cm3) 1499
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 96 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 / 1 750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 4,4
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 3,4
Konsumi i kombinuar 3,7
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 98
Serbatori (në litra) 55
LLoji i karburantit Naftë
1598
Vëllimi (cm3)
230
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
5,4
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
123
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Benzinë
PureTech 180 S&S
EAT8
Fuqia motorike (KF) 180
Vëllimi (cm3) 1598
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 133 / 6000
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 250 / 1 750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 7,1
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4,4
Konsumi i kombinuar 5,4
Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km 123
Serbatori (në litra) 62
Lloji i karburantit Benzinë
1997
Vëllimi(cm3)
230
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
4,5
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
118
Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 160 S&S
EAT8
Fuqia motorike (KF) 160
Vëllimi (cm3) 1997
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 120 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 400 / 2 000
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 5,5
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 3,8
Konsumi i kombinuar 4,5
Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km 118
Serbatori (nëe litra) 55
Lloji i karburantit Naftë

МОТОRI

1598
Vëllimi (cm3)
230
Shpejtësia maksimale(km/orë)
BlueHDi 130 S&S
5,4
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
123
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Benzinë
PureTech 180 S&S
EAT8
Fuqia motorike(KR) 180
Vëllimi (cm3) 1598
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 133 / 6000
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 250 / 1 750
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 7,1
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4,4
Konsumi i kombinuar 5,4
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 123
Serbatori (në litra) 62
Lloji i karburantit Benzinë
1997
Vëllimi (cm3)
230
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
4,5
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
118
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 160 S&S
EAT8
Fuqia motorike (KF) 160
Vëllimi (cm3) 1997
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 120 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 400 / 2 000
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 5,5
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 3,8
Konsumi i kombinuar 4,5
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 118
Serbatori (në litra) 55
LLoji i karburantit Naftë
1997
Vëllimi (cm3)
235
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
4,7
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
124
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 180 S&S
EAT8
Fuqia motorike (KF) 180
Vëllimi (cm3) 1997
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 130 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 400 / 2 000
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 6
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 3,9
Konsumi i kombinuar 4,7
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km 124
Serbatori (në litra) 55
Lloji i karburantit Naftë

МОТОRI

1598
Vëllimi (cm3)
250
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
5,7
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
130
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Benzinë
PureTech 225 S&S
EAT8
Fuqia motorike (KF) 225
Vëllimi (cm3) 1598
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 169 / 5 500
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 300 / 1 900
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 7,6
Konsumi jashtë qytetit (litra/100km) 4,5
Konsumi i kombinuar 5,7
Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km 130
Serbatori(në litra) 62
LLoji i karburantit Benzinë
1997
Vëllimi (cm3)
235
Shpejtësia maksimale (km/orë)
BlueHDi 130 S&S
4,7
Konsumi i kombinuar
8
Raporte shpejtësie
124
Emetimet СО2 (Konsum i kombinuar) - gram/km

MË SHUMË DETAJE

МOTORI
Naftë
BlueHDi 180 S&S
EAT8
Fuqia motorike (KF) 180
Vëllimi (cm3) 1997
Numri i cilindrave / Skedulimi 4 në linjë
Numri i valvulave për cilindër 4
Fuqia maksimale në kw; standart CEE / ks CEE (rpm) 130 / 3750
Fuqia shtytëse (Nm), standart CEE (rpm) 400 / 2 000
Norma e reduktimit të grimcave të dëmshme EURO 6
Tipi i injeksionit Direkt
Intervali i mirëmbajtjes 30 000 km, ose 1 vit

Konsumi

Konsumi
Konsumi brenda qytetit (litra/100km) 6
Konsumi jashtë qytetit (l/100km) 3,9
Konsumi i kombinuar 4,7
Emetimet СО2 (Konsumi i kombinuar) - gram/km 124
Serbatori (në litra) 55
Lloji i karburantit Naftë

DIMENSIONET

pf59-peugeot-508-2202tech-a.433335.jpg
DIMENSIONET E JASHTME
Gjatësia (m) 4,750
Gjerësia me pasqyra të hapura / të mbyllura (m) 2,079 / 1,907
Gjerësia pa pasqyrat (m) 1,859
Gjerësia me dyer të hapura / të mbyllura (pjesa para / prapa) Para 3,710 / Prapa 3,543
Lartësia (m) 1,403
Distanca aksiale (m) 2,793
Distanca nga parakoplit tek aksi para (m) 0,948
Distanca nga prapakolpi tek aksi prapa (m) 1,009
Rrezja e manovrimit (m) 5,4
DIMENSIONET E BRENDSHME
Numri i vendeve 5
Gjerësia në pjesën e brendshme para (m) 1,455 / 1,413
Volumi i bagazhit (Litra sipas standartit VDA) 487
Volumi i bagazhit me sedilje të mbyllura (Litra sipas standartit VDA) 1537